Blog

Filmlerin Üç Temel Ögesi Nedir?

Filmlerin Üç Temel Ögesi Nedir?


Filmlerin Üç Temel Ögesi Nedir?

Çekilen sinema filmleri ülkeden ülkeye, yönetmenden yönetmene çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliklere rağmen sinemanın belirli temel ögeleri mevcuttur. Sinema, seyredenleri kendine çekmek amacı ile izleyenleri etkilemek zorundadır. Bu yüzden olay kurguları şimdiki zamanda yaşanmaktadır.

Temel Ögeleri

Sinemanın dört temel ögesi bulunmaktadır. Bunlar ışık, hareket gerçeklik izlenimi oluşturmak ve birleştirme olarak sıralanabilir. Sinemanın temeli saydam bir film rulosu üzerinden ışık geçirilerek oluşan görüntülerin perde üzerine aktarılmasından oluşmaktadır. Sinema bir sanat dalı olmasına karşılık sinemayı diğer sanat dallarından ayırt eden en önemli faktör hareket olgusudur. Sinema filmlerinde kişiler perde de gerçek görüntüleri ile belirmektedirler. Bu durum hareket özelliği ile birleştirildiğinde kurgulanan öykünün kitlelere anlatılması için gerekli olan izlenim rahatlıkla oluşturulmuş olmaktadır.

Sinemayı birçok görüntü sanatından ayıran diğer bir özellik ise farklı zaman ve mekân kavramlarının istenilen yer ve zamanda, istenilen uzunlukta birleştirilip izleyicilere sunulmasıdır. Sinemanın bu özelliği kurgulanan filmlerin zaman içinde rahatlıkla gezinmesine olanak verir.

Anlatım Ögeleri

Birçok yazar sinemanın bir dil olduğunu ve kendini ifade etmek içinde görüntüleri kullandığını belirtmektedirler. Bu durumda yönetmen çerçeveleme özelliğini kullanarak film karesi içine hangi görüntülerin gireceğine karar verir ve anlatım kurgusunu oluşturur.

İkinci önemli anlatım ögesi ise kameranın açısı ve çekimin ölçeğidir. Bu özellik ile yönetmen nesnelerin boyutlarını istenilen ölçekte ayarlayabilmektedir. Üçüncü önemli öge ise kameranın hareketli olmasıdır. Yönetmen bu özellik sayesin de filmi kesmeden istenilen açıdan görüntü alabilmektedir.

Sinema Türleri

Sinemada çeşitli konu ve türlerde milyonlarca film çekilmektedir. Genel olarak biz filmleri konulu, belgesel, canlandırma ve deneysel olarak dört kategoriye ayırabiliriz. Konulu filmler bir öyküyü anlatırken, belgesel filmleri nesnelerin gerçek yaşamlarını aktarmaktadır. Canlandırma ise cansız nesnelerin hareketlendirilerek perdeye aktarılmasından oluşur.

Bu blog yazısı 5 ay önce yayınlandı.
Bugün Doğanlar
Reklam